Contactinformatie:
Koomen Bloembollen Ens BV
Kamperzandweg 11
8307 RG Ens
Telefoon:
0527251686

Productkeuze

(1) de klant heeft de mogelijkheid producten te selecteren en te bestellen op de website.
(2) Bij elk product staat een afzonderlijke product beschrijving op de desbetreffende website.
(3) de klant kan de door hem gewenste producten op de website aanklikken. Deze worden in een
virtuele winkelwagen verzameld en de klant ontvangt na het plaatsen van zijn of haar bestelling een
overzicht van de producten met daarbij de totaalprijs inclusief btw en verzendkosten.
(4) Koomen Bloembollen Ens BV geeft de klant voorafgaand aan de verzending van de bestelling de
mogelijkheid te controleren of de samenstelling van de bestelling correct is, met name qua prijs en
hoeveelheid, en de bestelling zo nodig te corrigeren.

Herroeping

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht tot herroepen overeenkomstig de volgende bepaling, waarbij een
consument een natuurlijk persoon is die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die buiten zijn
gebruikelijke bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Ontbinden -Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen 5 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De
annuleringstermijn bedraagt 5 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet
zijnde de vervoerder, de eindartikelen in ontvangst heeft of hebben genomen.
Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u ons via: cakoomen@solcon.nl door
middel van een duidelijke verklaring te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te
ontbinden.
U krijgt van ons binnen 3 werkdagen antwoord. Na akkoord kunt u het product naar het bovenstaand
adres toesturen.

Gevolgen van de annulering

Indien u deze overeenkomst ontbindt, zullen wij alle van u ontvangen betalingen inclusief de
leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten omdat u een ander type levering hebt
gekozen dan het goedkoopste standaard door ons aangeboden type levering) onverwijld en uiterlijk
binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze
overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als
door u gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen.
Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen hebben ontvangen of totdat u het bewijs
hebt geleverd dat u de artikelen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.
U dient de artikelen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons
over de ontbinding van deze overeenkomst informeert, aan ons te retourneren of te overhandigen. Er
wordt aan deze termijn voldaan indien u de artikelen voor het einde van de termijn van 14 dagen
verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de artikelen.
U bent alleen dan aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de artikelen indien deze
waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de artikelen die niet noodzakelijk is om de
staat, de eigenschappen en de werking van de artikelen te controleren.

Retourneringskosten:

Indien u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, zijn de directe kosten voor het retourneren van de
artikelen voor uw rekening.

Levering

Voor zover de bestelde producten beschikbaar zijn, levert Koomen Bloembollen Ens BV
deze binnen 3 tot 6 werkdagen na ontvangst van de betaling, of na ontvangst van de bestelling, mits
voor de afzonderlijke producten geen afwijkende leveringstijden zijn vermeld.

Overmacht

(1) Indien Koomen Bloembollen Ens BV door overmacht (met name oorlog, natuurrampen) niet in
staat is de verschuldigde prestatie te leveren, is zij voor de duur van de verhindering vrijgesteld van
haar prestatieverplichtingen.
(2) Indien Koomen Bloembollen Ens BV door overmacht langer dan één maand niet in staat is de
bestelling uit te voeren of de artikelen te leveren, heeft de klant het recht de overeenkomst te
ontbinden.

Winkelmand0
Er zijn geen producten in je winkelmand.
Doorgaan met winkelen