Geteeld op zandgronden

Woeste gronden in cultuur gebracht
Nadat de poldergronden waren drooggevallen moesten deze worden ontgonnen en geschikt gemaakt voor hun uiteindelijke bestemming. In de Noordoostpolder werd elke vierkante meter bestemd voor de landbouw. Alleen waar gewassen slecht wilden groeien, werd bos ingeplant. Om de polderbodem geschikt te maken voor landbouwkundig gebruik werd deze eerst bouwrijp gemaakt. Er werd gezorgd voor een goede ontwatering en een goede structuur van de bodem.
Tot in de negentiende eeuw werd bij landaanwinningsprojecten het cultuurrijp maken van de drooggevallen gronden overgelaten aan de nieuwe landeigenaren, of aan hen die de grond van deze eigenaren pachtten. Om de inpolderingen in de Zuiderzee tot een succes te laten worden, nam de Staat zelf de verantwoordelijkheid voor de ontginning van de drooggevallen gronden. Pas wanneer deze geschikt waren voor landbouwkundige exploitatie, zouden ze worden uitgegeven.
Het bouwrijp maken van de drooggelegde gronden in de Noordoostpolder was in 1957 vrijwel gereed. Toen vond ook de laatste grote bedrijfsuitgifte plaats. Tegenwoordig behoren de landbouwgronden in de Noordoostpolder tot de meest vruchtbare en meest kostbare in Nederland.

Het hele jaar staat bol van de activiteiten
Hieronder lees je precies wat er in welke maand gebeurt. Dan lees je gelijk dat het hele jaar rond volop werk is op een bollenbedrijf.
Of bekijk onze korte bedrijfsfilm voor een snelle impressie van ons bedrijf.

Bekijk video

De winter

De winter is een periode die centraal is voor de broeierij. Maar ook worden de gladiolen geoogst. Dit is een gezellige tijd waarin overwerken erbij hoort.

Het voorjaar

In het voorjaar komen de bossen tulpen op de vaas vanuit de kassen. De gladiolen worden geplant en in mei staan alle tulpenvelden in bloei.

De zomer

Het rooien van de tulpen staat begin zomer op het programma. Verwerken van onze bollen en dan daar naar de veiling voor export.

Het najaar

In het najaar start de verkoop van de bloembollen in de winkel en online. De tulpen worden weer opgeprikt om vervolgens de koeling in te gaan, om dan uiteindelijk de kas weer in te gaan.

Winkelmand0
Er zijn geen producten in je winkelmand.
Doorgaan met winkelen